Vänorter och samarbetsorter

Internationella kontakter och transnationella samarbeten är en förutsättning för marknadsföring och kunskaps­inhämtning i regionernas Europa och vårt alltmer omvärldsberoende samhälle. Umeå kommun har utvecklat mer ingående kontakter med ett antal städer i världen och genomför gemensamma projekt med vissa av dem.

Vänorter

  • Harstad, Norge
  • Vasa, Finland
  • Helsingör, Danmark
  • Würzburg, Tyskland
  • Saskatoon, Kanada

Samarbetsorter

  • Seychellerna
  • Komatsu, Japan

Vänortsfonden

Bidrag ur vänortsfonden kan sökas av skolklasser samt föreningar och sammanslutningar som är verksamma inom Umeå kommun och som vill besöka någon av kommunens vänorter. För att få vänortsbidrag för resa till en vänort ska det finnas en kontakt med motsvarande verksamhet på vänorten, och det ska finnas ett tydligt utbyte. När ansökan prövas tas det hänsyn till om det planerade besöket ger breda kontakter som stärker vänortssamarbetet. Föreningar och sammanslutningar som planerar arrangemang i vänorten som ger god information om Umeå prioriteras.

Bidraget är 500 kronor per person.

Bidrag beviljas endast till personer som är skrivna i Umeå.

För att beviljas bidrag till en skolresa eller för att delta i ett idrottsevenemang, till exempel en fotbollsturnering eller liknande, ska

  • vänorten vara det huvudsakliga resmålet
  • det finnas ett program för att fullfölja vänortstanken
  • ungdomar som reser träffa ungdomar på vänorten och genomföra ett utbyte med motsvarande skolklass eller förening.

Ansökan

Ansök i god tid före resan. Skicka en ansökan med namn, hur många som ska åka, resmål, syfte med resan och datum för resan till Cathrin Alenskär, se kontaktuppgifter nedan.

Sidan publicerades www.umea.se/vanorter