Internationella projekt och samarbeten

Umeå kommun initierar och deltar i ett stort antal utvecklingsprojekt, ofta med medel från EU och/eller andra större finansiärer.

Under EU:s programperiod 2014–2020 finns projektmedel tillgängliga i ett antal olika program.

EU:s fonder och program

North Sweden European Office

North Sweden European Office Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är Norrbottens och Västerbottens gemensamma EU-kontor. De har bland annat till uppgift att stödja och uppmuntra regionens aktörer att ta del av EU:s finansieringsmöjligheter för att utveckla den egna verksamheten. På deras hemsida finns till exempel möjlighet att söka partners till projektsamarbeten.

EU-kontoret tar fram aktuell information om EU och som det är möjligt att prenumerera på.

EU-guiden är en sammanställning av aktuella ansökningsomgångar för olika EU-program. EU-guiden kommer ut en gång i månaden.
Nyhetsbrevet med information från EU publiceras varje vecka.

Samarbetsparter

Sveriges kommuner och regioners europeiska samarbetsorganisation har utvecklat en ny "match-making site" som ska underlätta för europeiska kommuner och regioner att hitta varandra.

Lägg in din förfrågan på www.twinning.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sveriges-Karelens Information Business Center (SKIBC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) grundades 1995 inom ramen av projektet SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency). År 1996 registrerades SKIBC som en juridisk person och en ideell organisation som en del av detta projekt. Centret utövar sin verksamhet på beslut av de regionala myndigheterna i Republiken Karelen och Västerbottens län.

För närvarande är centrets huvudaktiviteter att

  • medverka till genomförandet av bestämmelserna i protokollet om samarbete mellan Karelska Republiken och Västerbottens län år 2014-2020, aktivt deltagande i samarbete inom ramen för Barentsregionen och Östersjö­regionen
  • organisera stöd och hjälp i utvecklingen av ekonomiska förbindelser mellan regionerna
  • bistå med att upprätta kontakter mellan mångfaldiga organisationer i Karelska Republiken och Sverige.
Sidan publicerades