Umeå en förebild för jämställdhetsarbete

Umeås jämställdhetsarbete är på många sätt banbrytande och lyfts ofta fram som en förebild i både nationella och internationella sammanhang. Nedan finns exempel på de publikationer där Umeås jämställdhetsarbete lyfts fram.

Internationella publikationer

Sidan publicerades