Kommunalråd, kommunledning

Kommunalråd

Umeå kommun har tre kommunalråd, politiker som är heltidsanställda av kommunen och utsedda av kommunfullmäktige. Ett kommunalråd företräder den politiska majoriteten och är kommunstyrelsens ordförande. Det andra kommunalrådet företräder oppositionen och är kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Det tredje kommunalrådet företräder också majoriteten och är kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Stadsdirektör

Stadsdirektören är kommunens ledande tjänsteperson och länken mellan den politiska ledningen och kommunens förvaltningar.

Sidan publicerades