Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kommunens motsvarighet till riksdagen. Umeås kommunfullmäktige har 65 ledamöter (mandat) som väljs direkt av medborgare vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige har makt att avgöra överordnade och principiella ärenden i kommunen, och ärenden som är särskilt betydelsefulla. Detalj­frågor och renodlade verksamhetsfrågor som bäst avgörs av en ansvarig facknämnd ska kommun­fullmäktige inte ta upp eller besluta om.

Se mandatfördelning mellan de politiska partierna

Ledamöter i kommunfullmäktige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktiges uppgifter

Kommunfullmäktige beslutar i principiella ärenden eller ärenden som är av större vikt för kommunen, främst

 • mål och riktlinjer för verksamheten
 • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
 • nämndernas organisation och verksamhetsformer
 • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
 • val av revisorer
 • grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
 • årsredovisning och ansvarsfrihet
 • folkomröstningar i kommunen
 • extra val till fullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i kommunallagen eller i andra författningar. Lag (2019:835).

Alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige bereds i förväg av någon styrelse eller nämnd med tillhörande verksamhetområde. Ledamöter kan yrka på återremiss om de anser att ett ärende inte är tillfredsställande berett.

Regler och styrande dokument

Sammanträdena direktsänds

Kommunfullmäktige sammanträder normalt en gång i månaden (förutom i juli) i fullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6, gamla stadsbiblioteket, plan 2.

Du är välkommen att lyssna på sammanträdena som åhörare på läktaren i sammanträdeslokalen. Sammanträdena sänds också direkt på webb-tv.

Mer information om sändningarna

Handlingarna till kommunfullmäktige är offentliga och finns att ta del av inför varje sammanträde.

Sammanträdesdatum

 • Kontakt

  Tomas Jakobsson

  kommunsekreterare

  090-16 12 37 ksdiarium@umea.se
 • Kontakt

  Anna Holmstedt

  nämndsekreterare

  090-16 23 98 ksdiarium@umea.se
 • Kontakt

  Marie-Louise Rönnmark (S)

  ordförande, kommunfullmäktige

 • Kontakt

  Alireza Mosahafi (M)

  1:e vice ordförande, kommunfullmäktige

 • Kontakt

  Jan-Olov Carlsson (V)

  2:e vice ordförande, kommunfullmäktige

Sidan publicerades www.umea.se/kommunfullmaktige