Offentlig handling

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Det anges i tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar. En allmän handling kan till exempel vara en text, bild, film eller ljudinspelning. En handling är allmän om den förvaras hos Umeå kommun och om den antingen har kommit till kommunen eller har upprättats (skapats) av kommunen.

Alla handlingar är inte offentliga

En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som inte är offentliga. Sekretess kan gälla till skydd för allmänna intressen som till exempel vid upphandling eller för att skydda enskilda människor och företag. I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess.

Begär ut en allmän handling

Du kan begära ut en allmän handling på olika sätt, till exempel via brev, mejl, telefon eller vid besök.

Kontakta registratorer för nämnder

Kontakta verksamheter

Du behöver inte berätta vem du är eller varför du begär ut handlingar. Du har rätt att vara anonym. Umeå kommun får bara fråga efter ditt namn eller syfte med begäran om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut till just dig.

Du kan begära att få ta del av handlingen på plats hos kommunen eller få en kopia. En kopia kan du få skickad till dig eller hämta hos oss. Umeå kommun har ingen skyldighet att lämna ut handlingar i elektronisk form.

Avgifter

För papperskopior av skriftliga allmänna handlingar gäller följande avgifter:

  • Gratis upp till och med nio sidor.
  • Tio sidor kostar 50 kronor och varje extra sida efter det kostar 2 kronor.
  • Eventuell kostnad för att skicka handlingarna tillkommer.

Hur hanteras begäran?

Kommunen prövar om

  • handlingen du efterfrågar finns hos oss
  • det är en allmän handling
  • uppgifter i handlingen omfattas av sekretess och om det finns några begränsningar i sekretessen.

Om en tjänsteperson vid Umeå kommun avslår din begäran om att få ta del av en allmän handling har du rätt att begära ett skriftligt överklagningsbart beslut i frågan. Beslutet kan överklagas till kammarrätten.

Finns handlingar att ta del av på annat sätt?

Innan du begär ut en handling: En del allmänna offentliga handlingar/information publiceras öppet här på kommunens webbplats. Prova att använda sökfunktionen i sidhuvudet för att söka eller följ ämnesindelningen i huvudmenyn.

Det finns också en portal som samlar fritt tillgängliga data av olika slag för invånare: Öppna data Umeå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades