Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Verksamheter

Växel, alla verksamheter

090-16 10 00

Vintertid: måndag–fredag, klockan 8–17
Sommartid: måndag–fredag, klockan 8–16.30

 

Funktion:

Mejl:

Umeå kommun (allmän mejladress)

umea.kommun@umea.se

Bostadsanpassning

bab@umea.se

Umeåregionens brandförsvar

umeabrandforsvar@umea.se

Bygglov

bygglov@umea.se

Detaljplanering

detaljplanering@umea.se

Fastighet

fastighet@umea.se

Fritid

umea.fritid@umea.se

Färdtjänst

fardtjansten@umea.se

Förskola (frågor om placering i förskola och pedagogisk omsorg, kö, fakturor)

ppe@umea.se

Gator och parker

gatorochparker@umea.se

Grundskola (frågor om skolplacering, fritidshemsplats, fakturor)

ppe@umea.se

Gymnasieskola (övergripande frågor)

skolkontoret@umea.se

Kommunikationsavdelningen

kommunikation@umea.se

Kultur

umea.kultur@umea.se

Miljö- och hälsoskydd

miljoochhalsoskydd@umea.se

Socialtjänst (individfrågor)

mottagningsenheten@umea.se

Socialtjänst (övergripande frågor, äldrenämnden)

aldrenamnden@umea.se

Socialtjänst (övergripande frågor, individ- och familjenämnden)

ifnamnden@umea.se

Utbildning (övergripande frågor för- och grundskola, gymnasieskola)

skolkontoret@umea.se

Vuxenutbildning

vuxenutbildningen@umea.seSidan publicerades