Inkomstbortfall

Här kan du som arbetar eller har arbetat i Umeå eller Vindelns kommun beställa intyg.

Du kan använda ett intyg om inkomstbortfall om du behöver styrka att du haft löneavdrag på grund av frånvaro, till exempel sjukfrånvaro, tjänstledighet eller förtroendemannauppdrag.

Intyget skrivs bara för redan arbetad tid.

Handläggningstiden är mellan 1 och 14 dagar. Om intyget avser en period som sträcker sig före maj 2017 kan det ta längre tid.


Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter
Intyget skrivs på redan utbetald lön och ett år bakåt. Om du vill ha intyg för en annan period kan du ange det här. Du kan också lämna andra meddelanden.
Sidan publicerades