Tjänstgöringsintyg

Här kan du som arbetar eller har arbetat i Umeå eller Vindelns kommun beställa intyg.

Du kan använda ett tjänstgöringsintyg för att styrka dina meriter om du till exempel söker ett nytt arbete eller en utbildning. Intyget är en sammanställning över de anställningar du haft i kommunen och innehåller uppgifter om anställningstid och befattning.

Handläggningstiden är mellan 1 och 14 dagar. Om intyget avser en period som sträcker sig före maj 2017 kan det ta längre tid.

Du kan också beställa arbetsgivarintyg.


Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter
Intyget skrivs på redan utbetald lön och ett år bakåt. Om du vill ha intyg för en annan period kan du ange det här. Du kan också lämna andra meddelanden.
Sidan publicerades