Material

Här är material från olika utbildningar för dig som är förtroendevald:

Nuläge och framtid

Otillåten påverkan och informationspåverkan

Kommunikation

Personalpolitik och lönebildning

Översiktsplanering

Ekonomi och styrning

Verksamhetsutveckling, digitalisering och innovation

Hållbar utveckling

Kommunalrätt, SKR

Presentation av nämnder/verksamhet, kommunfullmäktige

Introduktionsdag

Nuläge och framtid

In- och omvärldsdag

Sidan publicerades www.umea.se/infopolitiker