Kommunens tillväxtanslag

Den kommunala medfinansieringen av projekt sker ofta via kommunstyrelsens tillväxtanslag.

Grundprincipen för projekt som finansieras av tillväxtanslaget är att de ska lägga grunden för att skapa långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, hög attraktivitet och tillväxt med målet att nå 200 000 medborgare senast år 2050.

Ett eller flera av följande kriterier ska uppfyllas. Projektet ska

  • skapa tillväxt, utveckling och förnyelse av konkurrenskraft
  • leda till nya jobb och/eller nya företag
  • bidra till en hållbar och attraktiv kommun med god livsmiljö
  • bedrivas i samarbete/partnerskap med universitet, offentliga aktörer samt det lokala och regionala näringslivet
  • medfinansieras av ansvarig nämnd, om det är kommuninternt.

Särskilt positivt beaktas hög uppväxling av kommunens medfinansiering i projektets budget.

Det är kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott som tar beslut om medfinansiering via tillväxtanslaget.

En sammanställning av beviljade projekt uppdateras regelbundet och finns under Mer information. Projekten är indelade efter rubrikerna i Västerbottens regionala utvecklingsstrategi (RUS), det gemensamma styrdokumentet för det regionala utvecklingsarbetet i Västerbotten.

Sidan publicerades