Hur ansöker jag om medel?

Sök medel från tillväxtanslaget

  1. Formulera en projektidé och kontakta en handläggare för att stämma av att idén stämmer överens med tillväxt­anslagets grundprinciper, och att medel i anslaget finns kvar.
  2. Skicka in projektansökan. Använd samma projektansökan som du skickar till andra medfinansiärer eller Umeå kommuns mall för projektansökan (se nedan).
    Vi behöver få din projektansökan minst en månad före beslutstillfället i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott för att hinna med beredning. Sammanträdestider
  3. Handläggare tar emot ansökan och bereder den. Avstämning kan ske med eventuella andra medfinansiärer.
  4. Avstämning sker i en intern projektavstämningsgrupp.
  5. Beslut. Ansökan tas upp i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott för beslut.
  6. Handläggare förmedlar beslut och överenskommelse om projektvillkor till dig som har ansökt.

Efter beslut om medel

Lägesrapporter

Under löpande projekt ska du förmedla en kortfattad skriftlig lägesrapport till Umeå kommun en gång per år. Använd samma lägesrapport som du skickar till andra medfinansiärer eller Umeå kommuns mall för lägesrapport (se nedan).

Slutrapport

Projektet ska även tydligt slutrapporteras. Skicka antingen samma slutrapport som du skickar till andra medfinansiärer eller använd Umeå kommuns mall för slutrapport (se nedan).

Mallar

Sidan publicerades