Boende för äldre, särskilt boende

När behovet av vård och omsorg inte längre kan tillgodoses i ditt hem på grund av att det är allt för omfattande kan det bli aktuellt att flytta till ett vård- och omsorgsboende.

Ansök om stöd från äldreomsorgen

Det är du som behöver stödet som gör ansökan. Anhöriga är välkomna att meddela behov av stöd, men ansökan kan enbart göras av personen själv. Du kan ansöka via webben nedan eller via telefon genom att kontakta Utredning äldre.

Vid ansökan får du beskriva dina behov. En handläggare gör antingen hembesök eller intervjuar dig via telefon. Handläggaren startar en utredning och gör en bedömning kring vilken hjälp du ska beviljas utifrån de behov du har beskrivit. Sedan beslutar handläggaren vilket stöd du är berättigad enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Kontakt

Utredning äldre utreder ditt behov av stöd

090-16 60 10 Länk till annan webbplats.

Telefontider

måndag, tisdag, torsdag, fredag, klockan 09.00–10.00

Sidan publicerades