Personligt stöd

Personligt ombud

Personligt ombud vänder sig till personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning och/eller psykisk sjukdom och med stora svårigheter att få sitt vardagsliv att fungera.

Ett personligt ombud arbetar på uppdrag av den enskilde och är fristående från myndigheter. Det personliga ombudet är ett stöd i kontakter med olika myndigheter och kan hjälpa dig att söka det stöd du önskar och har behov av.

För mer information och kontaktuppgifter: www.povasterbotten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överförmyndarnämnden- god man eller förvaltare

Du som behöver hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom eller sörja för dig som person kan få stöd av en god man eller förvaltare. Ansökan om god man eller förvaltare kan göras av dig själv eller av närmast anhörig. Övriga kan anmäla behov av god man eller förvaltare.

Mer information om Överförmyndarnämnden och kontakt

Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS

Om du har ett stort och varaktigt psykiskt funktionshinder så kan du söka rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Du kan få stöd och rådgivning av till exempel en kurator, psykolog, dietist eller arbetsterapeut.

Ansökningsblankett får du via Region Västerbotten. Det är du som behöver stöd och service som kan ansöka om insatsen.

Kontakt

Hos Region Västerbotten besvaras LSS-frågor på telefonnummer 090-785 71 31

Webbadress: www.1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om andra insatser enligt LSS

LSS innehåller tio olika typer av hjälp för att ge stöd och service, Rådgivning och annat personligt stöd är en av dem och den enda du ansöker om hos Region Västerbotten.

Läs mer insatser enligt LSS på kommunens webbplats.

Sidan publicerades