Aros daglig verksamhet

Aros en daglig verksamhet inom funktionshinderomsorgen som vänder sig till personer som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ansökan om insatsen görs via biståndsbedömare som gör bedömningen utifrån dina behov och lagstiftning om sysselsättning enligt lagen om stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL).

På Aros tränas förmågor för att klara arbetslivets basala krav och bli så självständig som möjligt utifrån dina förutsättningar. Det kan till exempel vara att komma i tid till sitt arbetspass, arbeta med olika uppgifter och att träna på att vistas i sociala sammanhang. Du behöver inga förkunskaper och arbetsuppgifterna ska kunna passa de flesta. Det finns arbetsbeskrivningar som innehåller både bild och text för att öka din självständighet.

På Aros finns olika grupper som har olika arbetsuppgifter. Gemensamt för hela Aros är att vi jobbar mot uppdrag. Vi samarbetar med företag, föreningar och privatpersoner.

För att delta i daglig verksamhet på Aros ska du

  • ha beviljats sysselsättning enligt LSS eller SoL
  • ha egen motivation och egen vilja att delta.

Du får inte komma till Aros om du är påverkad av alkohol eller droger.

Sidan publicerades www.umea.se/aros