Ansök om färdtjänst

Du måste vara folkbokförd i Umeå kommun och din funktionsnedsättning ska vara varaktig minst tre månader vid ansökningstillfället. Du ska ha allvarliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Ansökan

Blankett för ansökan kan fyllas i digitalt med e-legitimation. Du kan även skriva ut blanketten själv och skicka med post. Besök ditt bibliotek eller stadshusets reception om du behöver hjälp med utskrift. Kontakta Tillståndsenheten via e-post eller telefon om du önskar få blanketten hemskickad med brevpost.

Sänd brevpost till Tillståndsenheten för färdtjänst, 901 84 Umeå

Skicka in din ansökan tillsammans med handling som styrker hur din funktions­nedsättning påverkar din förmåga att förflytta dig till hållplats eller att resa i buss och tåg (allmänna kommunikationer). Har du haft färdtjänst i en annan kommun kan du i första hand begära ut den utredningen för att bifoga till din ansökan.

Ansökningsblankett för färdtjänst

Medicinskt utlåtande

Vid första ansökan om färdtjänst, eller på begäran, ska ett aktuellt medicinskt utlåtande bifogas till ansökan. Utlåtande kan utfärdas av legitimerad vårdpersonal, exempelvis fysioterapeut, läkare, sjuksköterska eller kurator. Medicinskt utlåtande för färdtjänst

Sidan publicerades