Högkostnadsskydd i färdtjänst

Resor till/från arbete

Om du är beviljad färdtjänst och har en löneanställning som varar minst 3 månader, kan du ansökan ett högkostnadsskydd för resor mellan din bostad och arbetsplatsen. Arbetsplatsens adress kan vara olika vid dagens början och slut. Resor som anställda gör i tjänsten, under arbetsdagen, får inte företas med färdtjänst. För att ansöka skicka in anställningsintyg som beskriver typ av anställning (viss tid eller tills vidare) samt uppgift om arbetsplatsens adress till Tillståndsenheten.

Resor till/från daglig verksamhet

Om du är beviljad färdtjänst och har daglig verksamhet enligt Lag och stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), kan du ansöka om ett högkostnadsskydd för resor mellan din bostadsadress och den dagliga verksamhetens adress.

För att ansöka fyller du i blankett som finns hos enhetschefen på din dagliga verksamhet eller så laddar du ner den här på webbsidan.

Blankett för ansökan om högkostnadsskydd daglig verksamhet Lss , 44.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Resor till/från dagverksamhet

Om du är beviljad färdtjänst och har dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL) kan du ansöka om ett högkostnadsskydd för resor mellan din bostadsadress och dagverksamhetens adress. För att ansöka skickar du in beslut om dagverksamhet till Tillståndsenheten, med uppgift om verksamhetens adress samt beviljad tidsperiod.

Blankett för ansökan om högkostnadsskydd dagverksamhet SoL , 44.6 kB.

Resor till/från eftergymnasiala studier

Om du är beviljad färdtjänst och studerar vid högskola/universitet, folkhögskola med varaktighet på minst tre månader kan du ansöka om högkostnadsskydd för resor mellan din bostadsadress och skola. För att ansöka behöver du skicka in antagningsbesked eller intyg från kurs-/programansvarig som lämnas till Tillståndsenheten med uppgift om utbildningens adress en gång per termin.

Elever som studerar vid gymnasieskola och är berättigad färdtjänst kan ansöka om ersättning hos utbildningsförvaltningen. Läs mer här: Kontantersättning för resa med färdtjänst till och från skolan

 

Så här fungerar högkostnadsskydd

  • Maximalt ingår 44 resor per kalendermånad, till exempel mellan 1 och 31 januari (två enkelresor per dag).
  • Kostnaden motsvarar ett 30-dagars periodkort i kollektivtrafiken för den aktuella sträckan. Du får en faktura på månadskostnaden i efterskott oavsett hur många resor du gjort under månaden. Har du inte rest någon resa alls sänds ingen faktura ut. Inga fakturaavgifter tas ut på dessa resor.
  • Åker du bara ett fåtal resor per månad kan färdtjänstresor utan högkostnadsskydd bli billigare för dig. Du betalar då egenavgift till föraren efter varje avslutad resa.
  • Om du enbart genomfört en resa inom högkostnadsskyddet under månaden behöver du ändå betala en hel månadsavgift, precis som vid ett aktiverat periodkort i kollektivtrafiken.
  • Adressen kan vara olika vid dagens start respektive slut.
  • Har du inte betalat din faktura förlorar du möjligheten att resa inom högkostnadsskyddet tills fakturan är betald. Resorna kan då under tiden genomföras som färdtjänstresor utan högkostnadsskydd, det vill säga egenavgift betalas i fordonet till föraren efter resans slut.
  • Meddela tillståndsenheten om det sker förändringar gällande adresser.
  • Kom ihåg att avboka resor under ledigheter.

Vill du få mer information om högkostnadsskyddet kontakta Tillståndsenheten för färdtjänst.

Sidan publicerades