Ledsagning

Ledsagning innebär att du får hjälp att utföra någon form av fritidsaktivitet utanför hemmet. En ledsagare möter upp dig hemma och följer sedan med och hjälper dig att genomföra aktiviteten. Exempel på fritidsaktiviteter kan vara biobesök, idrottsaktiviteter eller att delta i kulturella sammanhang. Aktiviteterna kan ske vid ett tillfälle eller vara regelbundna. Syftet är att du ska kunna delta i samhällets gemenskap.

Vem kan få ledsagning?

Ledsagarservice är en biståndsprövad insats för barn, unga och vuxna. Det innebär att du ansöker om ledsagning hos kommunen. Kommunen utreder behovet av ledsagarservice och beslutar om du är berättigad till insatsen. Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utifrån ditt behov beviljas du ett antal timmar per månad samt för vilka fritidsaktiviteter som ledsagningen gäller.

Ledsagarens uppgift

Ledsagarens uppgift är att finnas till hands för dig som beviljats insatsen och följa dig till och från dina aktiviteter. Rekrytering av ledsagare sker utifrån dina behov.

Vad kostar det?

Du står för dina egna omkostnader i samband med aktiviteter, medan kommunen står för ledsagarens eventuella kostnader. För dig som har hemtjänst ingår insatsen i hemtjänsttaxan och beräknas utifrån hur många timmar du är beviljad.

Avgifter för hemtjänst

Ansök om ledsagning

Du kan ansökan via webben eller genom att kontakta mottagningsenheten enligt kontaktuppgifter nedan.

Ansök om ledsagning till barn och unga

Ansök om ledsagning för vuxna

Vill du bli ledsagare?

 • Kontakt

  Socialtjänstens mottagningsenhet

  Kontakta socialtjänstens mottagningsenhet för övergripande frågor, information och rådgivning.

  090-16 10 02 mottagningsenheten@umea.se

  Besöksadress

  Kungsgatan 71–73

  Postadress

  Socialtjänsten
  Umeå kommun
  Box 3045
  903 02 Umeå

  Kontakta socialtjänsten

  Telefontider

  Måndag, tisdag, onsdag, fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00
  Torsdag, klockan 08.30–09.30, 13.00–16.00.

  Besökstider

  Måndag–fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00

Sidan publicerades