Medicinskt utlåtande

Vid första ansökan om färdtjänst, eller på begäran, ska den sökande bifoga ett medicinskt utlåtande. Utlåtandet ska vara en objektiv beskrivning av den sökandens funktionsnedsättning och förmågor. Utlåtandet kan utfärdas av legitimerad vårdpersonal, exempelvis läkare, sjuksköterska, psykolog, kurator eller fysioterapeut.

Till dig som utfärdar medicinskt utlåtande

Utlåtanden ska utfärdas i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2018:54 för hälso- och sjukvårdspersonal om avfattande av intyg med mera. Intyg får aldrig avse en person som är närstående till intygsutfärdaren.

Personal inom Region Västerbotten och anslutna privata aktörer

Använd digitalt formulär Medicinskt utlåtande till ansökan om färdtjänst i regionens formulärsamling EyeDoc som skrivs ut till patienten i fliken ”Sammanställning” (och sparas i hälsojournalen).

Personal inom kommunens hälso- och sjuk-vård

Använd Umeå kommuns formulär för medicinskt utlåtande till färdtjänst, länk nedan.

Sidan publicerades