buss vid busshållplats, landsbygd

Resor i annan kommun

Om du är beviljad färdtjänst i Umeå kommun har du rätt att resa 40 enkelresor/kalenderår inom en annan kommun. Det kallas för RIAK (resa i annan kommun). Dessa resor har en egen taxa.

Du behöver kontakta Tillståndsenheten minst 10 dagar innan din resa för att hinna få biljetter/beställningsinformation till RIAK-resor.

Kortfattad information till resenär om resor i annan kommun

Sidan publicerades