Färgglada bilder på barn och unga samt stadsvyer med texten Vi är umeåbor, vi tar ingen skit. Umeåsbarn ska aldrig bli en rekryteringsbas för kriminella gäng. Vi tar ingen skit, därför hjälps vi åt genom brottsförebyggande sponsring. Tillsammans främjar vi välbefinnande och framtidsmöjligheter för alla barn och unga i Umeå.

Umebrå och Företagarna presenterade nysatsningen under Umeågalans dagsprogram.

Satsning ska motverka nyrekrytering till kriminella gäng

Umebrå och Företagarna i Umeå vill skapa ett Umeå där varje barn lever fritt från påverkan av gängkriminalitet genom brottsförebyggande sponsring.

Umeå har som kommun varit förskonad när det kommer till brottslighet och har under lång tid varit Sveriges största kommun utan utsatta områden. Men nu står kommunen inför nya utmaningar vilka kräver stora satsningar. Umeå har fortfarande goda förutsättningar för att stoppa rekryteringen av barn in till gängkriminalitet.

– Jag hörde polisen berätta om hur utvecklingen av rekrytering till gängkriminalitet ser ut, också här i Umeå, och det påverkade mig verkligen. Det här måste vi kunna hjälpas åt och motverka på bred front, säger Fredrik Leek, ordförande för Företagarna Umeå.

Umebrå publicerade nyligen en nulägesanalys vilken pekar på en oroande trend där barn ner till 10 år ålder rekryteras av kriminella nätverk. Dessa barn drivs in bland annat genom ekonomisk utsatthet, skolmisslyckande, upplevelsen av utanförskap och bristen på positiva sammanhang och förebilder.

En hållbar nysatsning

För att motverka den negativa utvecklingen vill nu Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd – Umebrå, tillsammans med Företagarna i Umeå starta ett hållbart initiativ för att främja välbefinnande och framtidsmöjligheter för alla barn och unga i Umeå. I vår kommun ska varje barn leva fritt från påverkan av kriminella gäng.

– Vi vill utveckla en brottsförebyggande sponsringsfunktion som ska vara hållbar och kunna öka goda förutsättningar för barn och unga här i Umeå. Våra konkreta mål är att direkt adressera grundorsakerna till att barn blir delaktiga i gängkriminalitet och ge dem ökad tillgång till positiva sammanhang och förebilder, erbjuda lagliga ekonomiska möjligheter och ge dem bättre förutsättningar att lyckas i skolan, säger Frida Davidila, brottsförebyggande samordnare, Umebrå, Umeå kommun.

Stort gensvar på Umeågalan

Frida Davidila, Umebrå, och Fredrik Leek, Företagarna Umeå, presenterade satsningen under dagsprogrammet på årets upplaga av Umeågalan, och gensvaret från besökarna var stort. David Carlsson, vd Balticgruppen, ställde sig genast upp och tillkännagav att Balticgruppen kommer att gå in med finansiering i satsningen, och flera andra företagare uttryckte detsamma. Umebrå och Företagarna hade tillsammans en monter i utställningen på galan och hade en strid ström av intresserade från Umeås näringsliv.

Du som vill vara med och främja framtidsutsikterna för Umeås barn och unga, genom brottsförebyggande sponsring, kan göra en intresseanmälan på www.umea.se/uvts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Sidan kommer utvecklas kontinuerligt med innehåll om nysatsningen.

Kontakt

Frida Davidila
brottsförebyggande samordnare, Umebrå
Umeå kommun
076-146 29 13
frida.davidila-olund@umea.se

Fredrik Leek
ordförande, Företagarna Umeå
070-678 38 71
fredrik@revenues.se

Sidan publicerades