Umebrå forum: mötesplats för kunskap och information

Umebrå forum är en mötesplats som Umeå kommun arrangerar två gånger per år. Målet med forumet är att ge utrymme för bred kunskapsöverföring och informationsspridning i brotts- och drogförebyggande arbete.

Till forumen bjuds både offentliga och ideella aktörer in. Gemensamt är att de deltar i brotts- och drogförebyggande arbete på något sätt. Vi ser gärna en bredd av organisationer där några arbetar övergripande medan andra är verksamma lokalt i olika delar av Umeå kommun.

Umebrå vill ta del av de medverkande organisationernas kunskap och erfarenheter och ge input till polis, kommun och region, så att Umebrå bättre kan bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Umeå.

Kontakt

Har du frågor om Umebrå forum, kontakta gärna oss på Umebrå:

umebra@umea.se

Sidan publicerades www.umea.se/umebraforum