Umebrå forum: mötesplats för kunskap och information

Umebrå forum är en mötesplats som Umeå kommun arrangerar två gånger per år. Målet med forumet är att ge utrymme för bred kunskapsöverföring och informationsspridning i brotts- och drogförebyggande arbete.

Till forumen bjuds både offentliga och ideella aktörer in. Gemensamt är att de deltar i brotts- och drogförebyggande arbete på något sätt. Vi ser gärna en bredd av organisationer där några arbetar övergripande medan andra är verksamma lokalt i olika delar av Umeå kommun.

Umebrå vill ta del av de medverkande organisationernas kunskap och erfarenheter och ge input till polis, kommun och region, så att Umebrå bättre kan bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Umeå.

Umebrå forum november 2023 – Unga i risk

I många kommuner larmar polis och andra myndigheter om att allt yngre barn socialiseras in i den organiserade brottsligheten. Barn så unga som 12–13 rekryteras för att utföra ärenden för kriminella gäng; 15-åringar utför sprängningar och skjutningar. Hur kan vi förstå denna utveckling? Hur kan den brytas? Och hur ser läget ut i Umeå, som på många sätt haft en mer gynnsam utveckling än andra kommuner när det gäller gängrelaterad brottslighet?

Datum och tid

Torsdag 9 november, klockan 13.30–16.30.

Lokal

Ersboda Folkets Hus, Byttgränd 13 i Umeå.

Program

13:30-13:45 Välkomna och inledning: Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande och Michael Rystedt, lokalpolisområdeschef Umeå.

Del 1: föreläsningar

13:45-14:25 Hur ser läget ut i Umeå? Mats Bäckström, kommunpolis och Thomas Palmgren, spaningschef.

14:25-15:00 Gängets lockelser och svek. Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet.

15:00-15:30 fika och paus

Del 2: diskussion

15:30-16:00 diskussioner vid bord utifrån arbetsmaterial

16:00-16:30 uppsamlingsdiskussion i helgrupp

Porträttbild av man med glasögon mot ljus bakgrund.

Torbjörn Forkby

Föreläsare

Den 9 november bjuder Umebrå in till föreläsningar och diskussioner på temat ”Unga i risk”. Föreläsare är Torbjörn Forkby, forskare vid Linnéuniversitetet, som kommer att berätta om vad det är som lockar unga in i gängkriminalitet. Företrädare för lokalpolisområde Umeå kommer att dela med sig av sin lägesbild, och sedan öppnar vi till samtal på temat. Hur ser läget ut i Umeå? Hur kan vi förebygga den här negativa utvecklingen tillsammans? Bör kommunens samverkansarbete, Umeå växer tryggt och säkert, riktas in på det här problemet?

Samverkan är nyckeln

Välkommen till Umebrå forum och dela med dig av din kunskap och dina synpunkter! Vi vill lyssna in brett för att därifrån anpassa riktningen på det brottsförebyggande samverkansarbetet.

Forumet äger rum torsdagen 9 november, 13.30–16.30, på Ersboda Folkets Hus. Sprid gärna inbjudan till andra som du tror kan vara intresserade att delta.

Anmälan

Umebrå forum är kostnadsfritt. Anmäl dig senast 27 oktober. Begränsat antal platser. Kan du inte nyttja din bokade plats går det bra att överlåta den till en kollega.

Anmälan är stängd eftersom sista anmälningsdag har passerat. Vi ser fram emot att träffa dig vid nästa Umebrå forum.

Kontakt

Har du frågor om Umebrå forum, kontakta gärna oss på Umebrå:

umebra@umea.se

Sidan publicerades www.umea.se/umebraforum