Umebrå Forum

Umebrå forum är en mötesplats som Umeå kommun arrangerar två gånger per år. Målet med forumet är att ge utrymme för bred kunskapsöverföring och informationsspridning i brotts- och drogförebyggande arbete.

Till forumen bjuds både offentliga och ideella aktörer in. Gemensamt är att de deltar i brotts- och drogförebyggande arbete på något sätt. Vi ser gärna en bredd av organisationer där några arbetar övergripande medan andra är verksamma lokalt i olika delar av Umeå kommun.

Umebrå vill ta del av de medverkande organisationernas kunskap och erfarenheter och ge input till polis, kommun och region, så att Umebrå bättre kan bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Umeå.

Umebrå forum – tillsammans för ett tryggare Umeå

Onsdag 20 oktober, klockan 8.30–12.00
Umeå Folkets hus, Studion, eller digitalt deltagande

Anmälan

Anmäl dig senast 15 oktober.
Begränsat antal platser.

Det är kostnadsfritt att delta, men obrukad plats kommer faktureras med 500 kr.
Det går att överlåta platsen åt en kollega.

Program

 • 8.30 Inledning
 • 8.40 Trygghetsöverenskommelsen, ICA Ålidhem
  Lars Ilmoni, näringspolitiskt ansvarig, ICA-handlarnas förbund
  Robert R Gustafsson, handlarutvecklingsansvarig, ICA-handlarnas förbund
 • 9.10–10.00 fika
 • 10.00–10.40 Försäkringsbolagens roll i det lokala brottsförebyggande arbetet
  Ewa Renkonen, brottsförebyggare, Länsförsäkringar
 • 10.40–10.50 Paus
 • 10.50–11.40 Fastighetsägarnas roll i utvecklingen av en tryggare och mer attraktiv stad
  Christina Friberg, expert stadsutveckling, Fastighetsägarna MittNord
  Hur tänker fastighetsägare för att skapa tryggare miljöer vid nybyggnation?
  Annika Ljungblad, byggprojektchef, Balticgruppen
 • 11.40–12.00 Avslutning för dagen
  Mats Bäckström, kommunpolis

Umebrå forum är ett samarrangemang mellan Umebrå och Visit Umeå.

Sidan publicerades