Vinjetten till kampanjen Vi måste prata om våldet med qr-kod till kampanjfilmen på Youtube.

Skanna QR-koden och se kampanjfilmen.

Vi måste prata om våldet

Hur vet du att du är i en våldsam relation? Vad är egentligen våld? Vi måste börja prata om våldet för att kunna få stopp på det i tid. Vi behöver sluta med kränkningar och skämt innan det går för långt. Del två av kampanjen Vi måste prata om våldet är igång.

Om kampanjen

Umebrå ansvarar för Umeås handlingsplan mot våld och samordnar arbetet tillsammans med polisen kring medborgarlöften där ett löfte handlar om att öka medvetenheten hos medborgarna i Umeå kring våld i nära relation och på så sätt förhindra och förebygga brott. Umebrå och polisen har uppmärksammat målgruppen yngre tjejer där var fjärde tjej i åldern 16–24 år uppger att de har varit utsatta för psykisk, fysisk eller sexuellt våld i en parrelation.

Bakgrund

I slutet av april 2021 arrangerades en kampanjtävling i en klass på Midgårdsskolans Estetik och medieprogram. Uppdraget presenterades av Umebrå tillsammans med polisen, och bestod i att arbeta fram en kampanjidé för att motverka våld i ungas nära relationer. Umebrå, representanter för polisen, fältgruppen, fritidsgårdar och tjej- och kvinnojouren agerade jury vid redovisningen och utsåg ett vinnande bidrag.

Elevernas idé gick live hösten 2021

Umebrå gjorde elevernas kampanjidé till verklighet under oktober och början av november. Då var kampanjen synlig i Umeå genom bussreklam, affischer, utställningsskåp längs gågatan i centrum och en fasadvepa på Renmarkstorget.

”Att göra den här kampanjen tillsammans med ungdomar, kring ett viktigt och angeläget tema som våld i ungas nära relationer är inspirerande och hoppfullt. Jag är imponerad och stolt över hur ungdomarna formulerat sig i affisch och film, och glad att vi kan ta kampanjen vidare och göra den synlig för Umeåborna” – Ulrika Granskog, processledare Umebrå, Umeå kommun.

”Att få möjligheten att se sin idé i en verklig kampanj ger eleverna, och mig som medielärare, en jätteboost!” – Cecilia Holm, medielärare och mentor för Estetiska programmet Estetik och media på Midgårdsskolan.

Vi måste prata om det som är svårt

Med hjälp av kampanjen vill Umebrå stärka känslan av att våga larma och säga ifrån när det gäller våld. Unga ska våga söka hjälp och veta var man kan få stöd om man känner sig utsatt eller misstänker att man utsätter andra för våld. Men Umebrå vill också belysa vad som egentligen definieras som våld och göra unga medvetna om detta.

”Att sätta fokus på frågan för att motverka killars våld mot tjejer, är en förutsättning för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra”, säger Lina Eriksson, polisen Umeå.

Umebrå och polisen vill att kampanjen bidrar till ett förebyggande arbete mot våld i ungas nära relationer. Och att föräldrar och alla som möter unga i Umeå, såsom fältgrupp, fritidsgårdar, elevhälsa, ungdomshälsa, tjej- och kvinnojouren samt föreningar uppmärksammar problematiken och tar ett tydligt avstånd från våldet. Drabbade ska våga säga ifrån och veta var hjälp finns att få.

Vi pratar om våldet i Studio 400, fredag 6 maj

Fredagen den 6 maj flyttar kampanjen in i studio 400. Där kommer Centrum mot våld, Ungdomshälsan, Kvinno- och tjejjouren finnas tillgängliga för samtal. Till exempel om hur det går till att få hjälp och hur vi kan hjälpa de i vår närhet som vi misstänker kan vara utsatta eller utsätter andra. På umea.se/vald finns bra kontakter att ta om du är orolig för din igen eller någon annans skull.

Linnea Claeson i regnbågsfärgat hår.

Linnéa Claeson kommer till Umeå och pratar om våldet fredag 6 maj.

Linnéa Claeson stöttar kampanjen

Många har försökt tysta henne genom hot och hat. Trots det är hon fast besluten att inte backa en enda millimeter! Under eftermiddagen 6 maj talar Linnéa Claeson på Rådhustorget vid Studio 400.

”Jag kommer aldrig att kompromissa i min kamp för flickor och kvinnor och mot det våld som de utsätts för. Min övertygelse är att vi är fler i samhället som vill skapa en värld som är tryggare och friare – för alla! Tillsammans är vi förändringen!”

Linnéa Claeson är juristen och aktivisten som lagt straffar i en VM-final och talat i EU-kommissionen. Hon har bland annat belönats med Svenska FN-förbundets pris för mänskliga rättigheter, Årets jurist, Årets talare - hederspris och Begriplighetspriset.

Samarbete – en förutsättning

Länsförsäkringar Västerbotten har varit starkt bidragande till utvecklingen av kampanjen. Hos dem är trygghet en hjärtefråga och de är väldigt positiva till samarbete för att skapa en trygg framtid i Västerbotten.

”Vår vision är för ett tryggare Västerbotten. Just brottsförebyggande och trygghetsskapande är områden där samverkan får störst effekt”, säger Ewa Renkonen, skadeförebyggare, Länsförsäkringar Västerbotten.

Kampanjen är resultatet av ett samarbete mellan Umeå kommun, Länsförsäkringar Västerbotten och lokalpolisen i Umeå, men också lokala organisationer och verksamheter så som fritidsgårdar, Centrum mot våld, Ungdomarhälsan och Kvinno- och tjejjouren.

” Att sätta fokus på frågan för att motverka killars våld mot tjejer, är en förutsättning för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra”, säger Mats Bäckström, kommunpolis, Umeå.”

Du kan själv bidra

Börja med dig själv

Tänk på vad du säger och hur. Det du säger påverkar andra.

Säg ifrån

Säg till när någon uttrycker sig sexistiskt eller nedsättande. Det kan stoppa attityder som i förlängningen kan leda till våld.

Stötta varandra

Backa upp den som säger ifrån mot kränkande skämt eller kommentarer. Då blir det lättare för fler att agera.

Huskurage

Huskurage är en metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. Metoden innebär att kunskap om våld och civilkurage sprids för att få fler att agera vid oro för att någon far illa i sitt hem. Att knacka på, att hämta hjälp av fler grannar, att ringa polis och att kontakta socialtjänst är vad du som granne kan göra för att bidra till ökad trygghet och minskad utsatthet i huset eller i grannskapet där du bor.

Metoden innebär att en policy sätts upp i husen där vi bor och att informationsblad delas ut. Det är gratis att införa Huskurage och allt du som fastighetsägare behöver är en vilja att skapa förändring, mod att agera och en skrivare!

Läs mer om hur du inför Huskurage på huskurage.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.!

Kontakt

Ulrika Granskog
processledare, Övergripande planering
Umeå kommun
070-564 55 10
ulrika.granskog@umea.se

Ewa Renkonen
skadeförebyggare
Länsförsäkringar Västerbotten
090-10 92 78
ewa.renkonen@lfvasterbotten.se

Mats Bäckström
kommunpolis
Polisen i Umeå
070-689 28 18
mats.backstrom@polisen.se

Sidan publicerades