För arbetsgivare

Med en brandman bland kollegorna får din arbetsplats en person som har intresse och kunskap inom brandsäkerhet, räddning, akutsjukvård och riskhantering.

Vi ser även till att brandmannen får kompetens att arbeta med exempelvis systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och utbildning av er övriga personal i bland annat brandskyddsfrågor, handbrandsläckning, första hjälpen och hjärt-lungräddning (HLR).

Hur ofta är en brandman borta från jobbet?

Hur beredskapstiden är upplagd varierar men grunden är att ha beredskap var tredje eller fjärde vecka. Under den veckan rycker brandmannen ut när larmet går, både hemma och på jobbet.

De flesta har beredskap dygnet runt men det finns möjlighet till andra lösningar också. Det ingår även att ha övning en kväll per beredskapsvecka.

Hur ofta larmet går varierar mellan olika orter. En brandman i beredskap åker på utryckning cirka 15 gånger per år och är då borta från jobbet i genomsnitt 30 minuter per gång.

Utbildning

Under introduktionsutbildningen behöver brandmannen ta ledigt från sitt ordinarie jobb. Utbildningen är totalt sju veckor fördelat på flera kortare perioder. Det finns viss möjlighet att styra när i tid utbildningen genomförs, men samtliga delar ska vara färdiga inom två år.

Upplägg:

  • Två veckor i Umeå
  • Två veckor på Sandö eller i Luleå
  • Tre veckor på Sandö eller i Luleå

Kostar det något?

När brandmannen åker på insatser eller är på utbildning betalar brandförsvaret lönen. Huvudarbetsgivaren gör löneavdrag vid insatser och utbildning som genomförs under ordinarie arbetstid.

Arbetsgivaren får ingen ersättning från brandförsvaret, men får däremot en medarbetare med gedigna kunskaper inom brandskydd, livräddning och olycksförebyggande arbete.

Sidan publicerades