Eldslågor bland träd i skogsmark

Skogsbrandvärn

En skogsbrand medför uppenbara säkerhetsrisker och att stora ekonomiska värden går förlorade. För att kunna hantera stora skogsbränder behövs mycket personal. Därför startas ett skogsbrandvärn upp under 2023.

Skogsbrandvärnet ska stärka upp brandförsvaret genom att

  • stödja räddningstjänstens personal med släckningsarbetet vid skogsbränder
  • hjälpa skogsägare med eftersläckning och efterbevakning efter skogsbränder.

Skogsbrandvärnet kommer att ingå i kommunens FRG, Frivilliga Resursgruppen.

Anmäl ditt intresse

För att delta i skogsbrandvärnet behöver du anmäla ditt intresse senast onsdag 5 april. Vi tar emot max 30 deltagare i första omgången.

Anmäl intresse till skogsbrandvärn

Kontakt

Joakim Olsson
brandmästare
090-16 22 46
joakim.olsson@umea.se

Lars Mårdvall
brandmästare
090-16 22 46
lars.mardvall@umea.se

Sidan publicerades