Digitalt lås

Umeå kommun inför digital nyckelhantering, Phoniro Lock nyckelfri hemtjänst, för alla personer som har trygghetslarm och hemtjänst. Detta för att säkerställa kvaliteten vad gäller nyckelhantering samt för att öka den boendes trygghet och säkerhet.

Phoniro Lock ersätter personalens vanliga nyckel med en digital nyckel i mobiltelefonen. Personalens mobil kommunicerar med låsenheten på insidan av ytterdörren. Phoniro Lock är ett tryggt och säkert system som har används i mer än 10 år och finns i fler än 100 kommuner i Norden.

Så går låsbytet till

En låsenhet monteras på insidan av ytterdörren och ersätter det tidigare vredet. Det gamla vredet lämnas i en låda som förvaras hos den boende. När låsenheten monteras görs ingen åverkan på dörren. Om hemtjänsten upphör monteras låsenheten ned och dörren återställs som den såg ut från början. Hemnyckeln används som vanligt även efter låsbytet och låsenheten påverkar inte det vanliga låset. Endast behörig personal har tillgång till och kan använda den digitala nyckeln.

Monteringen av låsenheten utförs av speciellt utbildad personal från kommunen och en underleverantör. Alla har med sig personal- eller leverantörskort från Umeå kommun så att du vet vilka det är som kommer hem till dig. Installatören kontaktar den som ska få ett digitalt lås för att boka tid för installationen. Om de inte får svar via telefon kan de komma och ringa på dörren.

Enligt nuvarande tidplan väntas samtliga nyckelgömmor vara utbytta mot digitala lås vid årsskiftet 2023/2024.

Vanliga frågor

Hur påverkas säkerheten och hemförsäkringen?

Systemet har hög säkerhet och försäkringen gäller precis som vanligt. De digitala låsen har funnits i över 10 år och används av över 100 kommuner i Norden.

Kommer det att kosta något?

Umeå kommun står för alla kostnader.

Hur går det till att själv öppna dörren?

De boende använder sin vanliga nyckel precis som tidigare.

Gör det digitala låset någon åverkan på dörren?

Nej. När insatserna avslutas sätts det tidigare låset tillbaka.

Behövs samtycke från hyresvärden eller bostadsrättsföreningen?

Nej. Det digitala låset monteras på insidan av dörren och där bestämmer den boende. Men kommunen kommer att informera alla hyresvärdar om det nya arbetssättet så att de ska veta vad det är ifall de stöter på hemtjänstens digitala lås hos sina hyresgäster.

Vilka kommer kunna komma in?

Bara personal som ska utföra beviljade insatser hos dig har behörighet att öppna låset.

Kontakt

För personer med hemtjänst: kontakta enhetschef

För personer med enbart trygghetslarm: kontakta mottagningsenheten

Sidan publicerades