Brister i föräldraskap – när föräldrarna brister i att ta hand om dig

”Brister i föräldraskap” betyder att föräldrarna tar hand om dig på ett sätt som du inte tycker känns bra. De brister alltså i att ta hand om dig. Brister i föräldraskap kan vara olika saker, till exempel:

  • Om de inte har tid att vara med dig.
  • Om du känner att de aldrig pratar med dig eller lyssnar på dig.
  • Om huset är så stökigt och smutsigt att du inte trivs hemma.
  • Om du inte får tillräckligt med mat.
  • Om du aldrig får nya kläder trots att dina kläder är gamla, urväxta eller trasiga.

Flicka 16 år:

Det är jättestökigt hemma och i kylen finns det nästan aldrig mat. Men när det finns mat är den antingen möglig eller oätlig på något annat sätt.

Det du känner är inte fel

Ibland kan det vara svårt att veta om man verkligen blir dåligt omhändertagen. Du kanske känner att du överdriver eller att du skulle göra dina föräldrar ledsna om du sökte hjälp. Men det viktigaste är hur du mår och dina känslor är inte fel.

Det kan kännas bra att prata

Om du vill kan du prata med en kompis som du litar på. Du kan berätta för din kompis hur du känner och tänker och din kompis kan fungera som ett stöd för dig. Ibland räcker det inte att prata med en kompis och det finns många vuxna som vill lyssna och det brukar kännas bättre efter att man får säga saker som man går och grubblar på. Till exempel kan du prata med:

  • En släkting eller en lärare.
  • Skolsyster eller skolkuratorn, de kan lyssna på dig och hjälpa dig om du vill förändra situationen.
  • Ungdomshälsan, där kan de också lyssna och hjälpa. Det är gratis att gå dit.
  • BRIS, dit kan du ringa, mejla eller chatta och du behöver inte ens berätta vem du är. Om du ringer dit så syns inte samtalet på telefonräkningen.
Sidan publicerades