Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

MAS har, tillsammans med medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och verksamhetschefer för hälso- och sjukvård, ansvar för att den kommunala hälso- och sjukvården bedrivs på ett säkert sätt och med god kvalitet.

Sidan publicerades