Många människor sitter vid bord i en stor lokal. På scen hålls en digital föreläsning.

Välbesökt Umebrå forum på Ersboda Folkets Hus.

Utbildningar, konferenser

En viktig del i ett långsiktigt trygghetsskapande och drog- och brottsförebyggande arbete är utbildning och kunskaps­spridning. Umebrå arrangerar därför konferenser och utbildningar, själva och i samverkan med andra aktörer.

Umebrå Forum

Umebrå Forum är en mötesplats som Umebrå arrangerar två gånger per år. Målsättningen med forumet är att ge utrymme för bred kunskapsöverföring och informationsspridning i brotts- och drogförebyggande arbete.

Läs mer om Umebrå Forum

Sidan publicerades