Systematiskt brandskyddsarbete, SBA

Mål

Kursen ger dig kunskap och verktyg för att kunna bedriva ett bra systematiskt brandskyddsarbete i din verksamhet.

Övergripande innehåll

  • Förebygga brand – hur kan man minska risken för bränder utifrån kunskap om verksamhet, brandrisker och byggnadstekniskt brandskydd?
  • Lagen om skydd mot olyckor – vad säger lagen om SBA och hur det ska bedrivas?
  • Vad är SBA? – Hur fungerar SBA i praktiken och vilka verktyg kan man använda för att underlätta sitt brandskyddsarbete?
  • Varför behövs SBA? – Finns det behov av bra fungerande SBA i verksamheter eller är det en pappersprodukt?

Förkunskaper

Inga

Kurslängd

3 timmar

Anmälan, kursdatum och kostnad

Anmäl dig till kursen på Brandskyddsföreningens webbplats. Där finns även aktuella kursdatum och prisuppgift.

Sidan publicerades