Renhållning allmänt

Krav

Umeå kommuns avfallsplan ska följas, se även Program. Renhållning ska beaktas i tidigt projektskede. Papperskorgar och soptunnors placering ska utgå från platsens användning och andra aktiviteter.

För papperskorgar och sopkärl på torgytor, gågator, parkmiljö ska särskild hänsyn tas till estetik. Utseende, dimension och utformning ska också anpassas till platsens och/eller omgivningens övriga gestaltning. Se även Utrustning - Papperskorgar Öppnas i nytt fönster. för detaljerade anvisningar.

Sidansvarig

Carola Rubinsson
carola.rubinsson@umea.se

Revidering: 2015-12-01

Sidan publicerades