Elcentraler

Krav

På ytor där aktivitet i form av evenemang, marknader, uppträdande, tillfällig belysning kan förväntas förekomma regel­bundet, till exempel på torg, gågator och centrala parker ska elcentraler finnas. Placering och utformning ska vara anpassad till platsen, dess dagliga aktiviteter och drift. Elcentraler gör att tillfälliga elinstallationer/kabeldragning kan undvikas, ökar tillgängligheten och elsäkerheten samtidigt som det underlättar driftåtgärder.

Gatubelysningscentralens utlösningsvillkor för säkringar ska följa Svensk standard SS 43 40 00.

Kontrollera utlösningsvillkoren i program så att armaturen eller stolpen längst bort från centralen verkligen löser ut vid fel i anläggningen.

Riktlinjer

Elcentralers placering ska vara diskret och anpassas så att den inte stör utformningen. De placeras med fördel i anslutning till andra fasta element, till exempel mot husfasader, belysningsstolpar (dock inte träd) och gärna i anslutning till tomtgräns men utan att skymma sikten eller försvåra snöröjning.

Elcentralers färg kan intill planteringar och buskage i parkmiljö med fördel ändras för att bli mer diskret och anpassas till omgivande natur. Samråd med Gator och parkers belysningsingenjör och grönkompetensansvarig.

Sidansvarig

Lars-Erik Jonsson
larserik.jonsson@umea.se

Revidering: 2019-10-11

Sidan publicerades