1.4 Typritningar

Här hittar du typritningar för Gator och parkers anläggningar.

Ritningsförteckning

Ritningsnr

Rev bet

Innehåll

Skala

Datum

Rev datum

T01 , 157.8 kB, öppnas i nytt fönster.

A

Normalsektion, gata stomstråk kollektivtrafik med grönremsa och separerad GC 7,5 m

1:50 (A3)

160212

200224

T02 , 147.2 kB, öppnas i nytt fönster.

A

Normalsektion Lokalgata 5,5 m

1:50 (A3)

160212

200224

T03 , 170.2 kB, öppnas i nytt fönster.

A

Busshållplats plan och sektion

1:50 (A3)

160212

200224

T04 , 153.9 kB, öppnas i nytt fönster.

A

Normalsektion farthinder med passage vid stomstråk kollektivtrafik och personbilstrafik

1:50 (A3)

160212

200224

T05 , 177.9 kB, öppnas i nytt fönster.

A

Övergångställe med refug, med eller utan cykelpassage

1:50 (A3)

160212

200224

T06 , 167 kB, öppnas i nytt fönster.

A

Övergångställe med eller utan cykelpassage

1:50 (A3)

160212

200224

T07 , 180.2 kB, öppnas i nytt fönster.

A

Upphöjt övergångsställe med eller utan cykelpassage/cykelöverfart

1:50 (A3)

160212

200224

T08 , 148.3 kB, öppnas i nytt fönster.

A

Gångpassage i korsningar

1:50 (A3)

160212

200224

T09 , 156.8 kB, öppnas i nytt fönster.

A

Normalsektion med gc 5 m

1:50 (A3)

160212

200224

T10 , 212.3 kB, öppnas i nytt fönster.

A

Cykelöverfart

1:100 (A3)

160212

200224

T11 , 187.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Trädplantering

1:20 (A3)

200224


T12 , 326.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Lastplats

1:200 (A3)

230123


 

Sidan publicerades