1.3 Program, planer, föreskrifter

Här nedan är samlade ett urval av länkar till olika slag av styrande, rådgivande och vägledande dokument, som har stor relevans för planering och genomförande av Umeå kommun, Gator och parkers verksamhet. Förteckningen innehåller såväl kommunens egna övergripande planer, program etcetera, som mer detaljerade riktlinjer, föreskrifter och anvisningar. Den innehåller också länkar till externa dokument som Gator och parker tar stöd av eller hänvisar till i olika sammanhang. Eventuella åberopanden i TH av krav, riktlinjer eller anvisningar i dessa dokument, görs då i de specifika avsnitt där det är tillämpligt och aktuellt.

Dokumenten nedan kan komma att ändras eller strykas ur förteckningen, nya dokument kan tillkomma.

Umeå kommun – planer och program

Gator och parkers tillgänglighetsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Program för Umeås offentliga rum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cykeltrafikprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafiksäkerhetsprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avfallsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkeringsprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kollektivtrafikprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fotgängarprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Godstrafikprogram Umeå centrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Umeå kommun - föreskrifter, anvisningar och riktlinjer

Lokala ordningsföreskrifter Umeå kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Umeå kommuns riktlinjer för Lekplatser och lekmiljöer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Umeå kommuns riktlinjer för Träd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Externa föreskrifter, standarder m.m.

Giftinformationscentralen-växtregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvalitetsregler för plantskoleväxter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sortiment för växter med E-plant märkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vägar och gators utformning, VGU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ALM 2 - Tillgänglighet på allmänna platser BFS 2011:5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

HIN 3 - Enkelt avhjälpta hinder BFS 2013:9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mobilitet för gående, cyklister och mopedister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

NOA 18 - Anvisningar för ny- och ombyggnad av plats för avfallshämtning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades