4.5 Tillstånd från myndigheter och ledningsägare

Allmänna anvisningar

Vid användande av offentlig plats gäller bland annat Ordningslagen och Umeå kommuns lokala ordningsföreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vid grävning gäller Bestämmelser för grävning i allmän plats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Entreprenören ska också lämna ansökan till polisen om att använda offentlig platsmark för byggetablering, upplagsyta eller skyltar liksom i de fall arbete som orsakar störande buller ska utföras.

Anvisningar från ledningsägare

Innan grävning påbörjas ska ledningsägare med anläggningar i eller i anslutning till arbetsområdet kontaktas för information om planerade arbeten och för att mottaga ledningsägarnas anvisningar.

Kompletterande anvisningar

Normalt utverkar och bekostar beställaren alla erforderliga tillstånd men i det aktuella projektets Administrativa föreskrifter AFC.161 (eller AFD.161) kan kompletterande anvisningar finnas, till exempel om att entreprenören vid arbeten på allmän platsmark ska ansöka om tillstånd för grävning och trafikanordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. via e-tjänsten ISY Case.

Sidan publicerades