4.3 Miljö och klimat

Arbetet med miljö- och klimat under byggskedet beskrivs i följande, underordnade avsnitt:

4.3.1 Miljö- och klimatkrav i entreprenader

4.3.2 Rutin för underrättelse till tillsynsmyndighet

Sidan publicerades