många parkerade cyklar, gågata

Cykelparkering

Bra cykelparkeringar innebär, utöver bra service till cyklisterna, ett vackrare och mer fungerade stadsrum. Om cykel­parkeringar saknas, finns på fel plats eller är felaktigt utformade så kommer de inte användas och resultatet blir i stället att cyklar parkeras på ett mindre bra sätt.

I centrum finns olika typer av cykelparkeringar: markerad yta, ramställ, framhjulsställ och ett låst cykelgarage på Cykel­stället.

Så parkerar du schysst i Umeå

Att parkera schysst gör det enklare för alla att ta sig fram och det ser trevligare ut i Umeås centrum.

Undvik att parkera utmed husväggar. På vissa ställen finns ramcykelställ i trädraden, så att gående tar sig fram på trottoaren på ett bra sätt.

På gågatan i centrum kan du parkera på en markerad vit yta med en P-symbol. Har den markerade ytan ingen symbol ska du inte parkera cykeln där.

Behov av cykelparkeringsplatser

Behovet av cykelparkeringar är som störst i centrumfyrkanten och det är även där Umeå kommuns fokus ligger när det gäller cykelparkering. Det finns i dag 2 985 cykelparkeringsplatser i centrum.

Tack för att du cyklar!

karta med prickar
en parkerad cykel i cykelställ

Framhjulsställ

en cykel står parkerad i ett ställ

Ramställ

symbol för parkering av cyklar

Vit yta markerad med P-symbol på gågatan.

vägmärke för cykelparkering

Skylt som markerar yta för cykelparkering.

Sidan publicerades www.umea.se/cykelparkering