En trasig gammal cykel utan hjul står lutad mot en beige husvägg. Den är fastlåst i ett stuprör.

I början av april börjar Umeå kommun att plocka bort övergivna cyklar.

Övergivna och trasiga cyklar städas bort från centrala Umeå

Daniel Södö, gatuingenjör Umeå kommun

Två gånger per år – vår och höst – städar Umeå kommun bort övergivna och trasiga cyklar från centrala Umeå. Syftet är att förbättra tillgängligheten i centrum.

– Trasiga och kvarlämnade cyklar tar plats i cykelparkeringar och är även ett hinder vid renhållningen, säger gatuingenjör Daniel Södö.

I vår startar arbetet måndag 25 mars med märkning och efter cirka tre till fyra veckor plockas cyklarna bort.

– Det är även en estetisk fråga då dessa övergivna cyklar förfular stadsbilden, menar Daniel Södö.

Märkning och bortforsling

Alla cyklar som bedöms som övergivna märks med en röd lapp där det framgår när cykeln behöver flyttas på för att inte kommunen ska ta hand om den. Tre till fyra veckor senare forslas märkta cyklar som fortfarande står kvar bort.

Alla cyklar som tas bort fotograferas. Dessutom dokumenteras också plats och eventuell identifikation.

Hittegods eller skrotning

Cyklar som har ett värde tas om hand, fotograferas och registreras. Det gäller även olåsta cyklar som uppenbarligen är övergivna. Lista på tillvaratagna cyklar överlämnas till polisens hittegods.

Cyklar som bedöms som skrot skickas till skrotning omgående. Som skrot räknas cyklar som saknar väsentliga delar, till exempel hjul, styre och/eller har så svåra skador att de inte går att cykla på.

Städningen påbörjas i början av april

Bortstädningen påbörjas vecka 16, det vill säga i mitten av april. Det berörda området är centrala stan mellan Västra Esplanaden (väg 503) och Östra Kyrkogatan och mellan Bangatan och älven.

Sidan publicerades www.umea.se/skrotcyklar