Statligt bidrag till enskild väg

Trafikverket beslutar om statligt bidrag till enskilda vägar som är längre än en kilometer. På Trafikverkets webbplats hittar du mer information om hur du söker bidrag.

Umeå kommun delar ut ett utfyllnadsbidrag, som är 20 procent av Trafikverket beslutade kostnad till alla vägkategorier förutom kategori E, väg till fritidshus. Utbetalningen görs utifrån den lista som Trafikverket har och du som väghållare behöver därför inte söka utfyllnadsbidraget hos kommunen.

Sidan publicerades