Cykeltrafikflöden

Kartan visar cykeltrafikflöden i tusental i Umeå tätort. Antalet passerande cyklar baseras i vissa fall på flera års mätningar då cykelflöden kan variera kraftigt mellan olika veckor och olika år beroende på i huvudsak temperatur, nederbörd, vind och väglag.

Sidan publicerades