många parkerade cyklar, gågata

Cykelparkering

Bra cykelparkeringar innebär, utöver bra service till cyklisterna, ett vackrare och mer fungerade stadsrum. Om cykelparkeringar saknas, finns på fel plats eller är felaktigt utformade så kommer de inte användas och resultatet blir i stället att cyklar parkeras på ett mindre bra sätt.

I centrum finns olika typer av cykelparkeringar: markerad yta, ramställ, framhjulsställ och ett låst cykelgarage på Cykelstället.

Så parkerar du schysst i Umeå

Att parkera schysst gör det enklare för alla att ta sig fram och det ser trevligare ut i Umeås centrum.

Undvik att parkera utmed husväggar. På vissa ställen finns ramcykelställ i trädraden, så att gående tar sig fram på trottoaren på ett bra sätt.

På gågatan i centrum kan du parkera på en markerad vit yta med en P-symbol. Har den markerade ytan ingen symbol ska du inte parkera cykeln där.

Vi bygger 600 nya cykelparkeringsplatser

Behovet av cykelparkeringar är som störst i centrumfyrkanten och det är även där Umeå kommuns fokus ligger när det gäller cykelparkering. Det finns i dag 1 784 cykelparkeringsplatser i centrum. De närmaste åren kommer vi att bygga cirka 600 nya. Och vi kommer att fortsätta arbetet med att prioritera cyklister och fotgängare.

Tack för att du cyklar!

karta med prickar
en parkerad cykel i cykelställ

Framhjulsställ

en cykel står parkerad i ett ställ

Ramställ

symbol för parkering av cyklar

Vit yta markerad med P-symbol på gågatan.

vägmärke för cykelparkering

Skylt som markerar yta för cykelparkering.

Sidan publicerades