trasig cykel, staket, grönt gräs

Övergivna och trasiga cyklar städas bort från centrala Umeå

En till två gånger per år städar Umeå kommun bort övergivna och trasiga cyklar från centrala Umeå. Anledningen är att förbättra tillgängligheten. Trasiga och kvarlämnade cyklar tar plats i cykelparkeringar, försämrar framkomligheten och är även ett hinder vid renhållningen. Dessutom förfulas stadsbilden.

Området som städas är i första hand centrala stan men även platser där det uppenbart lämnas många cyklar.

Cykelstädning våren 2022

Måndag 28 mars 2022 startar märkning av övergivna cyklar. De cyklar som står kvar tre veckor senare forslas bort.

Märkning och bortforsling

Alla cyklar som bedöms som övergivna märks med en röd lapp där det framgår när cykeln ska forslas bort. Tre veckor efter att cykeln har blivit märkt med röd lapp forslas den bort. Alla cyklar som forslas bort fotograferas. Dessutom dokumenteras plats och eventuell identifikation.

Skrotning eller hittegods

Cyklar som har ett värde tas om hand, fotograferas och registreras. Det gäller även olåsta cyklar som uppenbarligen är övergivna. Lista på tillvaratagna cyklar överlämnas till polisens hittegods.

Cyklar som bedöms som skrot skickas till skrotning omgående. Som skrot räknas cyklar som saknar väsentliga delar, till exempel hjul, styre och/eller har så svåra skador att de inte går att cykla på.

Sidan publicerades www.umea.se/skrotcyklar