Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

vinter, cyklister, snö, julgranar

Vintercykling

För att gång- och cykelvägnätet ska vara användbart vintertid, då problem med luftföroreningar är som störst, är det viktigt att vinterväghållningen fungerar bra.

Umeå kommunen har tagit fram en kvalitetsdeklaration när det gäller vinterväghållning. I kvalitetsdeklarationen beskrivs kommunens uppdrag, vid vilken mängd av nysnö plogning påbörjas m.m. Syftet med kvalitetsdeklarationen är att sätta ramarna för medborgarnas förväntningar.

Vi använder oss av metoden sopsaltning för att förbättra möjligheterna till cykling vintertid.

Sidan publicerades