grön buss, trätak, perrong, gata

Kollektivtrafikprogram

År 2025 ska 65 procent av Umeåbornas resor ske genom kollektivtrafik, cykel eller till fots.

För att nå målet krävs en rad insatser och de hållbara transportslagen – inte minst busstrafiken – blir viktiga. Därför finns nu ett kollektivtrafikprogram, som pekar ut riktningen de kommande åren.

Programmet beslutades av Umeå kommunfullmäktige i oktober 2021 och nu har arbetet med att genomföra de föreslagna åtgärderna påbörjats. Programmet finns att läsa i sin helhet längre ner på sidan.

Felanmälan

Om du vill göra en felanmälan om något som behöver åtgärdas snarast så rekommenderar vi att du skicka dem till brev@tabussen.nu ifall det gäller själva trafikeringen.

Om din felanmälan rör infrastrukturen i anslutning till kollektivtrafiken gör du felanmälan via www.umea.se/felanmalan

Kollektivtrafikprogram