Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

grön buss, trätak, perrong, gata

Kollektivtrafikprogram

Umeå kommun arbetar just nu med att ta fram ett kollektivtrafikprogram. Syftet med programmet är att konkretisera översiktsplanens intentioner gällande kollektivtrafik samt hur den ska utvecklas för att fler ska välja att åka kollektivt, cykla eller gå. Detta är det första kollektivtrafikprogram som tas fram för kommunen.

Åtgärderna som presenteras spänner från den övergripande samhällsplaneringen, via infrastrukturens utform­ning till information och beteendepåverkan. Kollektivtrafikprogrammet innehåller även ett antal ställningstaganden gällande stadsutveckling i stråk för kollektivtrafik. Dessa handlar exempelvis om gatubredd, hållplatsers placering samt prioritering mellan buss och andra transportslag vid stråk där de korsar varandra.

Lämna synpunkter på programmet

Tekniska nämnden har beslutat skicka förslaget till kollektivtrafikprogram på remiss 1 februari 2021. Vi vill gärna ha dina synpunkter på remissförslaget. Synpunkter kan lämnas in till och med den 1 april 2021.

  • Skicka synpunkter på programmet till: gatorochparker@umea.se eller till
    Umeå kommun, Gator och parker, 901 84 Umeå
  • Märk mejlet/kuvertet "Kollektivtrafikprogram".

Remissförslag för nedladdning

Kollektivtrafikprogram för Umeå – Remissförslag

Bakgrund och nulägesbeskrivning

Kollektivtrafikprogram för Umeå – Nulägesbeskrivning

Kollektivtrafikprogram för Umeå – Nulägesbeskrivning bilagor

Felanmälan

Om du vill göra en felanmälan om något som behöver åtgärdas snarast så rekommenderar vi att du skicka dem till brev@tabussen.nu ifall det gäller själva trafikeringen.

Om din felanmälan rör infrastrukturen i anslutning till kollektivtrafiken gör du felanmälan via www.umea.se/felanmalan

Sidan publicerades