grön buss, trätak, perrong, gata

Kollektivtrafikprogram

Umeå kommun arbetar just nu med att ta fram ett kollektivtrafikprogram. Syftet med programmet är att konkretisera översiktsplanens intentioner gällande kollektivtrafik samt hur den ska utvecklas för att fler ska välja att åka kollektivt, cykla eller gå. Detta är det första kollektivtrafikprogram som tas fram för kommunen.

Åtgärderna som presenteras spänner från den övergripande samhällsplaneringen, via infrastrukturens utform­ning till information och beteendepåverkan. Kollektivtrafikprogrammet innehåller även ett antal ställningstaganden gällande stadsutveckling i stråk för kollektivtrafik. Dessa handlar exempelvis om gatubredd, hållplatsers placering samt prioritering mellan buss och andra transportslag vid stråk där de korsar varandra.

Tack för synpunkter på programmet

Tack för de inskickade synpunkterna. Vi återkommer med en sammanställning av dem här på sidan under våren. Synpunkterna kommer att ingå som en del av underlaget till det slutliga Kollektivtrafikprogrammet.

Felanmälan

Om du vill göra en felanmälan om något som behöver åtgärdas snarast så rekommenderar vi att du skicka dem till brev@tabussen.nu ifall det gäller själva trafikeringen.

Om din felanmälan rör infrastrukturen i anslutning till kollektivtrafiken gör du felanmälan via www.umea.se/felanmalan

Sidan publicerades