Nolia AB – mässcentrum

Nolia AB är Norrlands största mässarrangör och ligger cirka 1 kilometer från centrum.

Här finns 10 konferenslokaler som är väldigt flexibla och lokalerna kan möbleras, förstoras, förminskas, designas och anpassas efter just dina behov. Det är möjligt att bygga stora scener, hörsalar och utställningar sida vid sida med grupprum med annorlunda sittning. Utöver konferenslokalerna finns även hallar på området.

Förslag på evenemang

Show, fest, utställning, konferens, konsert, mässa, kongress, idrott.

Fakta om platsen

Scen: Ja i vissa lokaler
Parkering: Bra tillgång
Bussförbindelse: Bra
Antal personer inomhus: 30–7 000 personer

Ska din förening anordna ett evenemang?

Kontakta lokalbokningen.

Ska du arrangera ett kommersiellt evenemang?

Kontakta Nolia AB.

Sidan publicerades