Två fotbollsspelare som jagar en boll på en fotbollsplan

Fotbollsplaner, utomhus

Umeå kommun äger och sköter totalt 15 konstgräsplaner. Fotbolls­planerna finns i Holmsund, Hörnefors, Sävar, Grubbe, Ålidhem, Ersäng, Tomtebo, Nolia, Carlshem, Teg, Gammlia (Umeå energi arena) och Ersmark. Konstgräsplanerna (förutom Sol Umeå energi arena på Gammlia idrottscentrum) får användas av vem som helst när de inte är bokade av föreningar.

De gräsplaner som finns i Umeå ägs av föreningar.

Så underhålls konstgräsplanerna

11-mannaplanerna sladdas och städas i genomsnitt två gånger per vecka under säsong och de mindre planerna en gång per vecka. Alla planer djuprengörs och fylls på med granulat i genomsnitt en gång per säsong. Harvning sker minst två gånger per säsong.

Under hösten skottas inte planerna vid snöfall. Vecka 44 påbörjas stängning av alla fotbollsplaner och skolidrottsplatser. Det innebär att målen plockas bort.

Konstgräsplanerna börjar skottas vecka 11. Däremot kan vi inte garantera att de är spelbara då vädret påverkar om de går använda.

Teg, Grubbe och Holmsunds anläggningar är inte isolerade för vinterklimat. Därför öppnas omklädningsrummen upp när vädret är tillräckligt gynnsamt.

Konstgräsplanen på Umeå energi arena är Umeås matcharena och har en egen skötselplan och säsongslängd.

Sidan publicerades