Gitarr som står lutad mot stolar utomhus

Glädjespridare

Det finns många människor som har gåvor de gärna vill dela med sig av. De läser dikter, målar, sjunger, spelar, dansar och ja, listan kan göras lång. Här presenteras personer och grupper, vad de har och erbjuda för program, kostnader och bokningsinformation. Vill du vara med i glädjespridarna?, kontakta då Kultur för seniorer.

Personal på boendeenheter och pensionärsföreningar besöker denna sida för att hitta arrangemang riktade till våra äldre på kommunens vård- & omsorgsboenden och föreningslivet. Överenskommelser och bokningar sker mellan vård- och omsorgsboenden/föreningarna och glädjespriadren.

Kultur för seniorer tillhandahåller information och webbplats.
Aktörer ansvarar för att skicka in aktuella uppgifter till listan med glädjespridare.

Sidan publicerades