Gitarr som står lutad mot stolar utomhus

Glädjespridare

Det finns många människor som har gåvor de gärna vill dela med sig av. De läser dikter, målar, sjunger, spelar, dansar och ja, listan kan göras lång.

Här presenteras personer och grupper, vad de har och erbjuda för program, kostnader och bokningsinformation.

Personal på boendeenheter besöker denna sida för att hitta arrangemang riktade till våra äldre på kommunens vård- & omsorgsboenden. verenskommelser och bokningar sker mellan vård- och omsorgsboenden och glädjespriadren. Kultur för seniorer tillhandahåller information och webbplatsen.

Sidan publicerades
Sidan publicerades