Utbildning

Du som är förtroendevald har möjlighet att utveckla kunskap inom en rad områden som är relevanta för ditt uppdrag. Utbildningspaketet omfattar både mer praktisk kunskap om processer och arbetssätt och fördjupning i aktuella och relevanta sakområden. Det är frivilligt att delta. Arvode utgår om det är överenskommet i den nämnd/styrelse/bolag som du representerar.

Anmälan

Anmäl dig till utbildningar via länk för respektive utbildning eller via separat inbjudan till din umea.se-adress i Outlook.

Utbildningar

Inga planerade utbildningar listas just nu.
Flera utbildningar har genomförts under våren.

Sidan publicerades www.umea.se/utbildningpolitiker