Nyhetsarkiv

 • Tillsammans bygger vi det hållbara samhället

  Vakin förser dig som bor i Umeå, Vindeln och Nordmaling med dricksvatten, renar ditt avloppsvatten och underhåller anläggningar och ledningar. Ditt avfall tas o...
 • Bostaden arbetar för ett bättre Umeå

  Bostaden är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Umeå kommunföretag AB och som jobbar med att utveckla Umeås bostadsmarknad. Bostaden är med och och bygger...
 • Inab bygger för tillväxt och hållbarhet

  Infrastruktur i Umeå AB (Inab) är ett kommunalt bolag som arbetar för effektiva och hållbara logistik- och transport­lösningar. Bolaget samordnar järnvägs- och...
 • Kommunbolagen ger dig service

  Umeå Kommunföretag AB (UKF) är moderbolag för Umeå kommuns aktiebolag. UKF samordnar och utvecklar samarbetet mellan bolagen och kommunen, ansvarar för kollekti...
 • Feminism i maktens rum?

  30 mars 1910 placerade sig Umeå i historieböckerna genom att tillsätta en kvinna i stadsfullmäktige. Det var första gången en kvinna fick en sådan position, båd...