Skydd i tyg för kommunfullmäktiges nya ordförandeklubba, med text "kvinnor ● män JÄMSIDES människa ● natur".

Skydd i tyg för att förvara kommunfullmäktiges nya ordförandeklubba. "JÄMSIDES" är en uppmaning till jämställdhet mellan kvinnor och män och en framtid i samklang mellan människa och natur, medvetet och ansvarsfullt. Formgivare: Gunilla Samberg.

Kvinnliga förebilder, jämställdhet och demokrati uppmärksammas

Det är hundra år sedan kvinnor fick rätt att rösta i Sverige och Umeå har en stolt historia av kvinnor som tar och ges plats i politiken. Kommun­full­mäktige uppmärksammade och högtidlighöll det under sitt möte måndag 25 oktober 2021.

Jämställdhetsutskottet och kulturförvaltningen har tagit fram vepor illustrerade av Maria Persson som föreställer kvinnliga förebilder i politiken; Helena Ljungberg, Anna Grönfeldt, Ragnhild Sandström och Margot Wikström. Läs mer om dem nedan.

− Veporna ska pryda kommunfullmäktigesalen och också kunna lånas ut till skolor, bibliotek och andra verksamheter för att sprida kunskap om kvinnor i politiken som har varit med och format Umeå, säger Charlotta Westerlund, ordförande, jämställdhetsutskottet.

Kommunfullmäktige tar också emot en ny ordförandeklubba för att markera den viktiga milstolpen för jämställdhet. Klubban är skapad av konstnären Gunilla Samberg på uppdrag av kommunfullmäktiges presidium. Den ska också hylla kvinnor som har varit föregångare i politiken och uppmuntra kvinnor att ta del i samhällsdebatten.

− Klubban symboliserar också kvinnors kamp för självständighet, frigörelse och samma medborgerliga rättigheter som män. Och den ska påminna oss om att fatta kloka beslut för jämställdhet, demokrati och en hållbar framtid, säger Marie-Louise Rönnmark, ordförande, kommunfullmäktige.

Kvinnliga förebilder

Veporna som ska sitta i kommunfullmäktigesalen föreställer kvinnliga förebilder i politiken; Helena Ljungberg, Anna Grönfeldt, Ragnhild Sandström och Margot Wikström.

Illustrationer: Maria Persson

Helena Ljungberg, illustration

Helena Ljungberg (1865–1923)

Helena Ljungberg blev 1910 via fyllnadsval den första kvinnan utanför Stockholm att väljas till ett stadsfullmäktige, som ledamot för de konservativa. Hon var vice ordförande och senare kassör i den lokala rösträttsföreningen i Umeå, och utsågs till stadsrevisor 1912.

Läs mer om Helena Ljungberg

Anna Grönfeldt, illustration

Anna Grönfeldt (1879–1973)

Anna Grönfeldt valdes 1910, som ledamot för de frisinnade, till Umeå stadsfullmäktige i det första ordinarie lokalval där kvinnor var valbara. Hon var ledamot i fullmäktige fram till 1940 och en flitig motionär samt en av Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR):s viktigaste företrädare och talare.

Läs mer om Anna Grönfeldt

Ragnhild Sandström, illustration

Ragnhild Sandström (1901–1960)

Ragnhild Sandström var folkpartist och blev 1944 Väster­bottens första kvinnliga riksdagspolitiker och landets då enda kvinnliga folkpartist i riksdagens andra kammare. Hon förblev riksdagsledamot fram till sin död 1960 och var invald i landstingsfullmäktige och Umeå kommunfullmäktige under stora delar av 1950-talet.

Läs mer om Ragnhild Sandström

Margot Wikström, illustration

Margot Wikström (1936–2010)

Margot Wikström var socialdemokrat och blev 1979 Umeås första kvinnliga kommunalråd, och 1986 ordförande i kommunstyrelsen, den hittills enda kvinnan i Umeå kommun på posten. Hon var kommunstyrelsens ordförande under åren 1986–1991 samt 1995. Hon satt i Umeå kommunfullmäktige under åren 1971–2002.

Läs mer om Margot Wikström

Ordförandeklubba

Kommunfullmäktiges nya ordförandeklubba uppmärksammar kvinnors kamp för självständighet, frigörelse och lika medborgerliga rättigheter. Den ska påminna om att fatta kloka beslut för jämställdhet och demokrati, men också för en hållbar framtid.

Klubban är tillverkad i aluminium och cirka 30 centimeter lång. Kotten har form från "Etta-tallen" på Norrbyskär. Skaftet till klubban har form av en grov stjälk från växten björnloka. Klubban är formgiven av Gunilla Samberg och Tryggve Lundberg och Antti Savela har gjutit den.

Gunilla Samberg skriver:
"Den ordförandeklubba som jag har tagit fram vill hylla alla kvinnor som har varit föregångare i politiken och uppmana dagens och morgondagens kvinnor att engagera sig i samhällsutvecklingen. Ordförandeklubban med titeln JÄMSIDES indikerar viljan till beslut med jämställdhet som kompassnål. Kvinnor och män JÄMSIDES. Människan JÄMSIDES naturen, medvetet och ansvarsfullt."

Kommunfullmäktiges nya ordförandeklubba, Umeå

Kommunfullmäktiges nya ordförandeklubba. Formgivare: Gunilla Samberg.

Marie-Louise Rönnmark talar under kommunfullmäktiges möte och uppmärksammar jämställdhet och demokrati, med vepor på kvinnliga förebilder i fonden.

Marie-Louise Rönnmark talar under kommunfullmäktiges möte, med vepor på kvinnliga förebilder i fonden.

Sidan publicerades